Θέμα: Έγκριση πρακτικού Ν°5 της Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Προμήθεια προκατασκευασμένων θυρίδων οστεοφυλακίων»
Ημ/νια: 21/07/2016 14:18:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ
ΑΔΑ: ΩΜΧΠΩ1Υ-Ο4Μ

Διαβάστε περισσότερα
Έγκριση πρακτικού Ν°5 της Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Προμήθεια προκατασκευασμένων θυρίδων οστεοφυλακίων»

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ