Θέμα: Απευθείας ανάθεση αποκομιδής απορριμμάτων
Ημ/νια: 20/07/2016 13:41:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ
ΑΔΑ: 7ΣΘ0Ω1Υ-4ΞΑ

Διαβάστε περισσότερα
Απευθείας ανάθεση αποκομιδής απορριμμάτων

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ