Θέμα: Προμήθεια ειδών καθαριότητας κι ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Σιντικής και των Νομικών του Προσώπων
Ημ/νια: 01/07/2016 14:20:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ
ΑΔΑ: ΨΙΖΜΩ1Υ-Ω09
Προμήθεια ειδών καθαριότητας κι ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Σιντικής και των Νομικών του Προσώπων

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ