Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημ/νια: 01/07/2016 10:44:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ
ΑΔΑ: 7ΗΔ9Ω1Υ-ΨΨΗ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ