Θέμα: Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού (2 άτομα) με δίμηνη σύμβαση εργασίας
Ημ/νια: 01/07/2016 11:33:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ
ΑΔΑ: 7Α32Ω1Υ-ΡΡΜ
Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού με δίμηνη σύμβαση εργασίας

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ