Θέμα: Επί αιτήσεως του Κυνηγητικού Συλλόγου Σιδηροκάστρου ¨Η ΑΡΤΕΜΙΣ¨ για επιχορήγηση
Ημ/νια: 06/07/2016 13:04:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ
ΑΔΑ: 7Θ7ΔΩ1Υ-Ν01
Επί αιτήσεως του Κυνηγητικού Συλλόγου Σιδηροκάστρου ¨Η ΑΡΤΕΜΙΣ¨ για επιχορήγηση .

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ