Θέμα: Επί αιτήσεως του Συλλόγου ¨το ΚΑΣΤΡΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ¨ για δωρεάν παραχώρηση χώρου αποθήκευσης και εργαστηρίων
Ημ/νια: 11/07/2016 12:19:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ
ΑΔΑ: 66ΡΜΩ1Υ-9ΤΒ

Επί αιτήσεως του Συλλόγου ¨το ΚΑΣΤΡΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ¨ για δωρεάν παραχώρηση χώρου αποθήκευσης και εργαστηρίων

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ