Θέμα: Επί της με αριθμ. πρωτ: 4046/17-3-2016 αιτήσεως του Σιάκα Αναστάσιου .
Ημ/νια: 12/07/2016 11:48:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ
ΑΔΑ: 7Ξ2ΕΩ1Υ-ΒΡΤ

Επί της με αριθμ. πρωτ: 4046/17-3-2016 αιτήσεως του Σιάκα Αναστάσιου .

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ