Του Δαμιανού Υφαντίδη*

Χωρίς να θέλω να προσβάλλω θεσμούς και υποστάσεις, θα πρότεινα μια Γενική Συνέλευση Κατοίκων, παρουσία του Αντιδημάρχου Δ.Ε. Κερκίνης, των μελών του Τοπικού Συμβουλίου, των Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου και του Ολυμπιακού Ροδόπολης, εκπροσώπων του φορέα πολιτών ΣΥΝ-ΘΕΣΙΣ και των κατοίκων, ώστε να τεθούν όλοι προ των ευθυνών τους.

Ειδικότερα, το άρθρο 85 του Ν.3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), αναφέρει:
Συνέλευση κατοίκων τοπικής κοινότητας
Στις τοπικές κοινότητες, με ευθύνη του εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας ή του προέδρου του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας σε συνεργασία με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, καλούνται οι κάτοικοι και οι φορείς της τοπικής κοινότητας, τουλάχιστον μια φορά κατ’ έτος σε συνέλευση, και προτείνουν στα αρμόδια όργανα του δήμου, ανάλογα με το χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων της τοπικής κοινότητας και τις προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη, τις δράσεις που πρέπει να αναλάβει ο δήμος ιδίως ως προς:
α) την παροχή κοινωνικών ή άλλων υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής τους,
β) τη λήψη μέτρων για την προστασία των ηλικιωμέ- νων και των παιδιών στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του δήμου,
γ) τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν στην τοπική κοινότητα,
δ) την παροχή υπηρεσιών για την τουριστική αξιοποίηση και προβολή της τοπικής κοινότητας,
ε) την εφαρμογή πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και αθλητικών προγραμμάτων και
στ) κάθε άλλο θέμα που αφορά την τοπική κοινότητα.
Για την ανωτέρω διαδικασία τηρούνται πρακτικά από υπάλληλο του δήμου ενώ οι αποφάσεις για τα ανωτέρω θέματα λαμβάνονται από τους παρόντες με σχετική πλειοψηφία.

Πιστεύω ότι είναι πιο τίμιο να τεθούν οι απόψεις όλων των πλευρών δημοσίως και να αναλάβει ο καθένας την ευθύνη των λόγων, των έργων ή και των παραλείψεών του.

Χωρίς εγωισμούς, για το καλό του τόπου μας.

ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ*Ο Δαμιανός Υφαντίδης εργάζεται ως πυροσβέστης και είναι μέλος του Δ.Σ. του Α.Μ.Σ. Ολυμπιακού Ροδόπολης, με καθήκοντα γενικού αρχηγού του ποδοσφαιρικού τμήματος.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ