Θέμα: Έγκριση πρακτικού Ν°1 της Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δήμου Σιντικής και των Νομικών του Προσώπων»
Ημ/νια: 03/08/2016 12:13:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ
ΑΔΑ: 70Β1Ω1Υ-ΜΑΞ

Διαβάστε περισσότερα
Έγκριση πρακτικού Ν°1 της Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δήμου Σιντικής και των Νομικών του Προσώπων»

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ