Θέμα: Έγκριση πρακτικού Ν°3 της Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δήμου Σιντικής και των Νομικών του Προσώπων»
Ημ/νια: 04/08/2016 11:17:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ
ΑΔΑ: 6Ω0ΒΩ1Υ-Ε69

Διαβάστε περισσότερα
Έγκριση πρακτικού Ν°3 της Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δήμου Σιντικής και των Νομικών του Προσώπων»

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ