Το απόγευμα της Τετάρτης 24/8 αναρτήθηκαν τα τελικά αποτελέσματα για τη Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής». Οι ωφελούμενες μητέρες πρέπει το αργότερο μέχρι τη 1/9 να απευθυνθούν στις Δομές της επιλογής τους για την εγγραφή των παιδιών τους.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ

Με την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων και την επιλογή των δικαιούχων, οι ωφελούμενεσ/οι της δράσης πρέπει :

  1. Να εκτυπώσουν την «αξία τοποθέτησης» (voucher) για κάθε παιδί (μια για κάθε παιδί) από την ειδική εφαρμογή «οριστικά αποτελέσματα»της Ε.Ε.Τ.Α.Α.(με την εισαγωγή του ΑΦΜ και του ΑΜΚΑ),
  2. Να απευθυνθούν, μέχρι και την 1-9-2016,σε οποιαδήποτε Δομή της επιλογής τους για την εγγραφή των παιδιών τους,

Σημειώνεται ότι οι ωφελούμενοι δύνανται να απευθυνθούν για την εγγραφή του/των παιδιού/ών τους είτε στην Δομή, για την οποία ενημερώθηκαν μέσω του ειδικής εφαρμογής ότι υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης του παιδιού τους, δυνάμει της ενδεικτικής σύζευξης, είτε σε οποιαδήποτε άλλη δομή επιθυμούν.

Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία της σύζευξης είναι ενδεικτική και δεν παράγει δεσμευτικά αποτελέσματα τόσο για τον Φορέα / Δομή όσο και τον ωφελούμενο/κάτοχο «Αξίας Τοποθέτησης» (Voucher).

  1. Να υπογράψουν τη σύμβαση με τoν φορέα επιλογή τους. Η σύμβαση υπογράφεται σε τρία αντίτυπα, ένα για την/τον ωφελούμενο/νη,  ένα για τον φορέα και ένα για την Ε.Ε.Τ.Α.Α .
  2. Να υπογράψουν την εξουσιοδότηση προς την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για να διενεργεί αυτή τις πληρωμές προς τη Δομή για λογαριασμό της/του
  3. Να συμπληρώσουν τα στοιχεία του Ερωτηματολογίου Εισόδου στη ειδική εφαρμογή «Ερωτηματολόγιο Εισόδου»της ΕΕΤΑΑ(με την εισαγωγή ΑΦΜ και ΑΜΚΑ)  και να προσκομίσουν στην δομήτη βεβαίωση που εκτυπώνεται από την εφαρμογή.

Σημειώνεται ότι αν δεν  συμπληρωθούν τα στοιχεία του ερωτηματολογίου εισόδου στην εδική εφαρμογή της ΕΕΤΑΑ,η εγγραφή – τοποθέτηση δεν θεωρείται έγκυρη για την ΕΕΤΑΑ και δεν θα ενεργοποιείται η «αξία τοποθέτησης» (voucher).

Για το Φορέα ΚΔΑΠ Πολιτιστικού Συλλόγου Ροδόπολης «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» θα πρέπει να απευθύνεστε στον Πρόεδρο του Συλλόγου Δημητριάδη Θεόδωρο (Τηλ. 6977569381) ή στον Υπεύθυνο του ΚΔΑΠ  κ.Δανατζή Ιωάννη (Τηλ. 6975162628).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ