Θέμα: «Λήψη απόφασης επί της με αριθμ. πρωτ. 5190/2016 αίτησης για συμβιβασμό του Γεώργιου Γκαρμέζη του Ιωάννη»
Ημ/νια: 04/08/2016 12:44:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ
ΑΔΑ: ΨΒΩΠΩ1Υ-ΑΩ1

Διαβάστε περισσότερα
«Λήψη απόφασης επί της με αριθμ. πρωτ. 5190/2016 αίτησης για συμβιβασμό του Γεώργιου Γκαρμέζη του Ιωάννη»

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ