Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση λατομείου μαρμάρου (τραβερτίνη) , σε δημόσια έκταση 20.234,03 τ.μ. στη θέση ¨Αδράχτι ¨ της Τ.Κ Βαμβακοφύτου.
Ημ/νια: 19/08/2016 13:01:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ
ΑΔΑ: ΩΠ94Ω1Υ-ΜΜΣ

Διαβάστε περισσότερα
Γνωμοδότηση σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση λατομείου μαρμάρου (τραβερτίνη) , σε δημόσια έκταση 20.234,03 τ.μ. στη θέση ¨Αδράχτι ¨ της Τ.Κ Βαμβακοφύτου.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ