Θέμα: Επί αιτήσεως Θεοδώρου Ανδρονίκης του Στεργίου για χορήγηση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου έτους 2016.
Ημ/νια: 16/08/2016 11:21:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ
ΑΔΑ: 61Η9Ω1Υ-Δ06

Διαβάστε περισσότερα
Επί αιτήσεως Θεοδώρου Ανδρονίκης του Στεργίου για χορήγηση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου έτους 2016.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ