Σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων για το τοπικό πρόγραμμα LEADER έχει ξεκινήσει η Αναπτυξιακή Εταιρία Σερρών. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σε όλους τους δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών,  στο πλαίσιο των ενεργειών
διαβούλευσης για τον καθορισμό της στρατηγικής και του περιεχομένου του Τοπικού Προγράμματος. Πρόκειται για ενέργειες που σχεδίασε και εφαρμόζει η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. μετά και την επιτυχή υλοποίηση της πρώτης φάσης του σχεδιασμού του Τοπικού Προγράμματος LEADER.

Η ενημερωτική εκδήλωση στο Δήμο Σιντικής θα πραγματοποιηθεί  στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κ. Πορροϊων  στις 6/9/2016, 19:30.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ