Θέμα: Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλου του Δήμου Σιντικής σε επιμορφωτικό διήμερο σεμινάριο με θέμα: «Διεξοδική ανάλυση των διατάξεων των ν. 3584/2007 και 4369/2016 που αφορούν οργανισμοί εσωτερικής υπηρεσίας ,ειδικά υπηρεσιακά συμβούλια, σύστημα προαγωγών, βαθμολογική διάρθρωση

Ημ/νια: 27/10/2016 14:36:21

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

ΑΔΑ: 7ΣΙΤΩ1Υ-ΧΓ1

Διαβάστε περισσότερα
Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλου του Δήμου Σιντικής σε επιμορφωτικό διήμερο σεμινάριο με θέμα: «Διεξοδική ανάλυση των διατάξεων των ν. 3584/2007 και 4369/2016 που αφορούν οργανισμοί εσωτερικής υπηρεσίας ,ειδικά υπηρεσιακά συμβούλια, σύστημα προαγωγών, βαθμολογική διάρθρωση

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ