Θέμα: Ανάκληση της με αριθμ. 228/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Ημ/νια: 21/10/2016 14:53:42

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

ΑΔΑ: 6Ο22Ω1Υ-ΨΛΙ
Διαβάστε περισσότερα
Ανάκληση της με αριθμ. 228/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ