Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών και διενέργειας διαγωνισμών, σύμφωνα με το Ν.4412/2016»

Ημ/νια: 20/10/2016 14:43:02

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΩΩΥ4Ω1Υ-ΖΜ3

Διαβάστε περισσότερα
Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών και διενέργειας διαγωνισμών, σύμφωνα με το Ν.4412/2016»

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ