Θέμα: Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης για το έτος 2017 για την εργασία “έλεγχος οικονομικών καταστάσεων έτους 2016”

Ημ/νια: 18/11/2016 10:30:07

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

ΑΔΑ: 7ΛΡΟΩ1Υ-ΘΝ3

Διαβάστε περισσότερα
Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης για το έτος 2017 για την εργασία “έλεγχος οικονομικών καταστάσεων έτους 2016”

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ