Θέμα: ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Υ, ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ Η/Υ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

Ημ/νια: 21/11/2016 14:13:53

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

ΑΔΑ: Ψ1ΚΘΩ1Υ-2ΗΣ

Διαβάστε περισσότερα
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Υ, ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ Η/Υ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ