Θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 156/2016 προγενέστερης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί κατάρτισης του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017»

Ημ/νια: 16/11/2016 12:20:45

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

ΑΔΑ: Ω523Ω1Υ-Ρ92

Διαβάστε περισσότερα
«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 156/2016 προγενέστερης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί κατάρτισης του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017»

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ