Θέμα: «Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016 (23η / 2016)»

Ημ/νια: 09/12/2016 13:03:27

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

ΑΔΑ: Ω9ΟΦΩ1Υ-05Ο

Διαβάστε περισσότερα
«Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016 (23η / 2016)»

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ