Θέμα: ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ»» ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΓΕΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

Ημ/νια: 08/12/2016 09:03:09

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΩΑΒΨΩ1Υ-Ρ7Θ

Διαβάστε περισσότερα
ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ»» ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΓΕΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ