Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δια της Οικονομικής Επιτροπής ως Προϊσταμένης αρχής
και η Υποδ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, προκηρύσσουν
ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:
«Συντήρηση Η/Μ εξοπλισμού αποστραγγιστικού αντλιοστασίου Β2 Κερκίνης»
με προϋπολογισμό:
80.645,16€(πλέον ΦΠΑ 24%) ή 100.000,00 € (με ΦΠΑ 24%)

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ