Το νέο Δ.Σ. του Ολυμπιακού Ροδόπολης έχει ως εξής:

Πρόεδρος
Δεβετζής Ρίζος

Αντιπρόεδρος
Χατζηπάντος Αντώνης

Γραμματέας
Μαυροφρύδης Κυριάκος

Ταμίας
Δέδης Αθανάσιος

Γενικός Αρχηγός
Δημητριάδης Ιάκωβος

Μέλος-Φρ.Γηπέδου
Γρηγοριάδης Πέτρος

Μέλος -Εφ.Ιματισμού
Τοσουνίδης Γεώργιος

Μέλος
Υφαντίδου Αλεξάνδρα
Μέλος
Δημητριάδης Ιωάννης

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ