22-01-2019 13:17:12

Εκμίσθωση τουριστικού περιπτέρου στο Σιδηρόκαστρο

Θέμα: Εκμίσθωση τουριστικού περιπτέρου στο Σιδηρόκαστρο Ημ/νια: 09/12/2016 14:16:01 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 78ΠΡΩ1Υ-ΘΡΗ Διαβάστε περισσότερα Εκμίσθωση τουριστικού περιπτέρου στο Σιδηρόκαστρο

«Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016 (23η / 2016)»

Θέμα: «Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016 (23η / 2016)» Ημ/νια: 09/12/2016 13:03:27 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: Ω9ΟΦΩ1Υ-05Ο Διαβάστε περισσότερα «Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016 (23η / 2016)»

ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ"" ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΓΕΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ...

Θέμα: ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ"" ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΓΕΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ Ημ/νια: 08/12/2016 09:03:09 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΑΒΨΩ1Υ-Ρ7Θ Διαβάστε περισσότερα ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ"" ΕΦΑΡΜΟΓΗ...

ΔΑΠΑΝΗ ΤΑΛΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Θέμα: ΔΑΠΑΝΗ ΤΑΛΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Ημ/νια: 07/12/2016 13:15:22 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΑΝΟΩ1Υ-6ΨΣ Διαβάστε περισσότερα ΔΑΠΑΝΗ ΤΑΛΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Θέμα: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 Ημ/νια: 21/11/2016 09:54:00 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: Ω71ΝΩ1Υ-Ο6Ο Διαβάστε περισσότερα ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2017

Θέμα: Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2017 Ημ/νια: 21/11/2016 12:15:43 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 73ΩΠΩ1Υ-9ΓΕ Διαβάστε περισσότερα Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2017

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Υ, ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ Η/Υ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

Θέμα: ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Υ, ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ Η/Υ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ Ημ/νια: 21/11/2016 14:13:53 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: Ψ1ΚΘΩ1Υ-2ΗΣ Διαβάστε περισσότερα ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Υ, ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ Η/Υ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης για το έτος 2017 για την εργασία “έλεγχος οικονομικών...

Θέμα: Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης για το έτος 2017 για την εργασία “έλεγχος οικονομικών καταστάσεων έτους 2016” Ημ/νια: 18/11/2016 10:30:07 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 7ΛΡΟΩ1Υ-ΘΝ3 Διαβάστε περισσότερα Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης για...

«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 156/2016 προγενέστερης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί κατάρτισης του σχεδίου...

Θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 156/2016 προγενέστερης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί κατάρτισης του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017» Ημ/νια: 16/11/2016 12:20:45 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: Ω523Ω1Υ-Ρ92 Διαβάστε περισσότερα «Τροποποίηση της υπ' αριθμ....

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘ.ΕΣΤΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘ.ΕΣΤΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Ημ/νια: 16/11/2016 08:25:44 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 7ΦΧ0Ω1Υ-Ε6Δ Διαβάστε περισσότερα ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘ.ΕΣΤΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ