22-01-2019 13:14:09

Έγκριση προμήθειας θυρίδων οστεοφυλακίων

Θέμα: Έγκριση πρακτικού Ν°5 της Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Προμήθεια προκατασκευασμένων θυρίδων οστεοφυλακίων» Ημ/νια: 21/07/2016 14:18:21 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΜΧΠΩ1Υ-Ο4Μ Διαβάστε περισσότερα Έγκριση πρακτικού Ν°5 της Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Προμήθεια προκατασκευασμένων θυρίδων...

Άδεια συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη Σιδηροκάστρου

Θέμα: ΑΔΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 Ημ/νια: 18/08/2016 09:40:18 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 7ΡΔΑΩ1Υ-ΛΒ3 Διαβάστε περισσότερα ΑΔΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

Άδεια συμμετοχής στο πανηγύρι των Άνω Ποροΐων

Θέμα: ΑΔΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΠΑΝΗΓΥΡΗ AΝΩ ΠΟΡΟΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 Ημ/νια: 11/08/2016 13:57:23 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 78ΚΦΩ1Υ-ΖΕ9 Διαβάστε περισσότερα ΑΔΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΠΑΝΗΓΥΡΗ AΝΩ ΠΟΡΟΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016

Απόρριψη ενστάσεων για την προμήθεια ειδών καθαριότητας

Θέμα: Έγκριση πρακτικού Ν°3 της Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δήμου Σιντικής και των Νομικών του Προσώπων» Ημ/νια: 04/08/2016 11:17:50 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6Ω0ΒΩ1Υ-Ε69 Διαβάστε περισσότερα Έγκριση πρακτικού...

Δρομολογείται η αναβάθμιση 9 παιδικών χαρών

Θέμα: Καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση 9 παιδικών χαρών του Δήμου Σιντικής» Ημ/νια: 01/09/2016 13:19:07 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: Ω46ΥΩ1Υ-ΔΥΧ Διαβάστε περισσότερα Καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού...

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

Θέμα: Έγκριση πρακτικού Ν°1 της Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δήμου Σιντικής και των Νομικών του Προσώπων» Ημ/νια: 03/08/2016 12:13:23 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 70Β1Ω1Υ-ΜΑΞ Διαβάστε περισσότερα Έγκριση πρακτικού...

Αναρρωτική άδεια 10 ημερών σε υπάλληλο

Θέμα: Χορήγηση αναρρωτικής άδειας στην υπάλληλο του Δήμου Σιντικής Στάμου Μάρθα Ημ/νια: 07/07/2016 12:15:21 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΜΑ5Ω1Υ-56Ρ Χορήγηση αναρρωτικής άδειας στην υπάλληλο του Δήμου Σιντικής Στάμου Μάρθα

Χορήγηση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην Κερκίνη

Θέμα: Επί αιτήσεως Θεοδώρου Ανδρονίκης του Στεργίου για χορήγηση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου έτους 2016. Ημ/νια: 16/08/2016 11:21:19 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 61Η9Ω1Υ-Δ06 Διαβάστε περισσότερα Επί αιτήσεως Θεοδώρου Ανδρονίκης του Στεργίου για χορήγηση άδειας...

Άδεια συμμετοχής στο πανηγύρι των Άνω Ποροΐων

Θέμα: ΑΔΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΠΑΝΗΓΥΡΗ AΝΩ ΠΟΡΟΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 Ημ/νια: 10/08/2016 13:16:27 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6ΙΩΕΩ1Υ-Δ1Ζ Διαβάστε περισσότερα ΑΔΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΠΑΝΗΓΥΡΗ AΝΩ ΠΟΡΟΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016

Γνωμοδότηση σχετικά με τις προτάσεις της Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Σερρών για ίδρυση , προαγωγή,...

Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με τις προτάσεις της Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Σερρών για ίδρυση , προαγωγή, υποβιβασμό, συγχώνευση, κατάργηση κ.λ.π Δημοτ. Σχολείων και Νηπ/γείων σχ. Έτους 2017-2018 Ημ/νια: 09/12/2016 10:29:26 Φορέας: ΔΗΜΟΣ...