24-02-2019 05:05:35

«Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 3 του Ν. 4412/2016...

Θέμα: «Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 » Ημ/νια: 16/11/2016 13:21:16 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 7ΨΦΠΩ1Υ-ΖΛΝ Διαβάστε περισσότερα «Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο...

Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2016

Θέμα: Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2016 Ημ/νια: 05/08/2016 14:40:46 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΥΖΗΩ1Υ-39Ι Διαβάστε περισσότερα Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2016

ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ: Απευθειας ανάθεση για καταπολέμηση κουνουπιών

Θέμα: Απευθείας ανάθεση της καταπολέμησης κουνουπιών στο Δήμο Σιντικής στην ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. Ημ/νια: 30/06/2016 14:47:05 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6ΟΠ4Ω1Υ-84Φ Απευθείας ανάθεση της καταπολέμησης κουνουπιών στο Δήμο Σιντικής στην ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε

Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής

Θέμα: «Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής (σχετ. 81/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)» Ημ/νια: 21/07/2016 12:34:14 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΞ6ΤΩ1Υ-ΜΧΩ Διαβάστε περισσότερα «Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής (σχετ. 81/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)»

Άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου

Θέμα: Άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου Ημ/νια: 17/08/2016 10:56:56 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: Ω34ΕΩ1Υ-Τ5Θ Διαβάστε περισσότερα Άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου

Απόδοση κρατήσεων (6ου 2016)

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 6ΟΥ/2016 Ημ/νια: 06/07/2016 08:51:01 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 7ΡΤΓΩ1Υ-ΧΗ6 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 6ΟΥ/2016

Έγκριση προμήθειας θυρίδων οστεοφυλακίων

Θέμα: Έγκριση πρακτικού Ν°5 της Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Προμήθεια προκατασκευασμένων θυρίδων οστεοφυλακίων» Ημ/νια: 21/07/2016 14:18:21 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΜΧΠΩ1Υ-Ο4Μ Διαβάστε περισσότερα Έγκριση πρακτικού Ν°5 της Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Προμήθεια προκατασκευασμένων θυρίδων...

Αποδοχή ποσού 25.433,79 € από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ως αποζημίωση υπαλλήλου λόγω...

Θέμα: Αποδοχή ποσού 25.433,79 € από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ως αποζημίωση υπαλλήλου λόγω συνταξιοδότησης και απόδοσή του στο Ν.Π.Δ.Δ ¨ΠΡΟΝΟΙΑ & ΑΓΩΓΗ¨ Ημ/νια: 20/10/2016 09:41:32 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΙΙΜΩ1Υ-ΒΛΠ Διαβάστε...

Οικονομική στήριξη οικογένειας Ζιάγκα Δήμητρας.

Θέμα: Οικονομική στήριξη οικογένειας Ζιάγκα Δήμητρας. Ημ/νια: 17/10/2016 09:27:51 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6Ε0ΩΩ1Υ-ΑΗΔ Διαβάστε περισσότερα Οικονομική στήριξη οικογένειας Ζιάγκα Δήμητρας.

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 16073/2016

Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 16073/2016 Ημ/νια: 14/10/2016 11:06:50 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΓΣ9Ω1Υ-8ΨΧ Διαβάστε περισσότερα ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 16073/2016