22-08-2019 18:43:16

Μισθοδοσία υπαλλήλου αορίστου χρόνου

Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Ημ/νια: 04/07/2016 12:49:18 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 73Γ8Ω1Υ-0ΣΧ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Μισθοδοσία μονίμου υπαλλήλου

Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Ημ/νια: 04/07/2016 12:49:42 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: Ω0ΕΜΩ1Υ-0ΩΨ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

Θέμα: Έγκριση πρακτικού Ν°1 της Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δήμου Σιντικής και των Νομικών του Προσώπων» Ημ/νια: 03/08/2016 12:13:23 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 70Β1Ω1Υ-ΜΑΞ Διαβάστε περισσότερα Έγκριση πρακτικού...

Μισθοδοσία υπαλλήλου αορίστου χρόνου

Θέμα: Μισθοδοσία Αορίστου χρόνου Υπαλλήλων ΙΟΥΛΙΟΥ 2016-Μισθοδοτική Κατάσταση 144 Ημ/νια: 04/07/2016 13:33:40 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΑΡΠΩ1Υ-ΤΗ3 Μισθοδοσία Αορίστου χρόνου Υπαλλήλων ΙΟΥΛΙΟΥ 2016-Μισθοδοτική Κατάσταση 144

Επί αιτήσεως του Ν.Π.Δ.Δ ¨Α.ΠΟ.ΔΡΑ.ΣΙ¨για έκτακτη οικονομική ενίσχυση για τη διοργάνωση τουρνουά μπάσκετ στα...

Θέμα: Επί αιτήσεως του Ν.Π.Δ.Δ ¨Α.ΠΟ.ΔΡΑ.ΣΙ¨για έκτακτη οικονομική ενίσχυση για τη διοργάνωση τουρνουά μπάσκετ στα Κάτω Ποροϊα Ημ/νια: 14/10/2016 11:42:18 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 71ΠΛΩ1Υ-ΑΨΒ Διαβάστε περισσότερα Επί αιτήσεως του Ν.Π.Δ.Δ ¨Α.ΠΟ.ΔΡΑ.ΣΙ¨για έκτακτη οικονομική...

ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ: Δημοσίευση διακήρυξης στον «Καθημερινό Παρατηρητή»

Θέμα: ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 9778/01-07-2016 Ημ/νια: 01/07/2016 14:15:27 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣΑΔΑ: ΨΒΙ9Ω1Υ-47Μ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 9778/01-07-2016

Μετάταξη υπαλλήλου προς τον Δήμο Σιντικής

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΑΡΤΙΡΗ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ Ημ/νια: 04/07/2016 12:46:57 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 733ΗΩ1Υ-ΝΛΛ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΑΡΤΙΡΗ...

Πρόσδοση αναδρομικής ισχύος στο διορισμό της μόνιμης υπαλλήλου Καραγιάννη Θωμαής

Θέμα: Πρόσδοση αναδρομικής ισχύος στο διορισμό της μόνιμης υπαλλήλου Καραγιάννη Θωμαής Ημ/νια: 27/10/2016 14:17:38 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 7ΓΑΠΩ1Υ-Δ3Δ Διαβάστε περισσότερα Πρόσδοση αναδρομικής ισχύος στο διορισμό της μόνιμης υπαλλήλου Καραγιάννη Θωμαής

Μισθοδοσία Υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου (Αύγουστος’16)

Θέμα: Μισθοδοσία Αορίστου χρόνου Υπαλλήλων ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016-Μισθοδοτική Κατάσταση 174 Ημ/νια: 03/08/2016 10:31:59 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 7Ξ4ΛΩ1Υ-1Χ6 Διαβάστε περισσότερα Μισθοδοσία Αορίστου χρόνου Υπαλλήλων ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016-Μισθοδοτική Κατάσταση 174

Άδεια συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη Σιδηροκάστρου

Θέμα: ΑΔΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 Ημ/νια: 10/08/2016 12:42:10 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 759ΝΩ1Υ-Δ56 Διαβάστε περισσότερα ΑΔΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016