22-08-2019 19:43:59

ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ: Μισθοδοσία υπαλλήλου ορισμένου χρόνου

Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Ημ/νια: 01/07/2016 10:44:26 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΜ2ΔΩ1Υ-3ΦΨ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ν. Πετρίτσι: Άδεια χρήσης κοινόχρηστων χώρων

Θέμα: ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ημ/νια: 30/06/2016 12:08:36 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: Ψ4ΙΜΩ1Υ-ΥΗΡ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ: Αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2016

Θέμα: Αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2016. Ημ/νια: 30/06/2016 10:49:10 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6ΤΠΡΩ1Υ-1ΑΧ Αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2016.

ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ: Πληρωμή έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου 2016»

Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Ημ/νια: 30/06/2016 08:22:07 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 78Ι0Ω1Υ-Ρ2Ρ Για το έργο "Συντήρηση οδικού δικτύου 2016", το ποσό των 44,544.31€ προς την εταιρεία ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ Χ. - ΜΑΤΖΑΡΙΔΗΣ Θ. ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ: Διαχείριση χρήσης 2015

Θέμα: «Υποβολή διαχείρισης χρήσης 2015» Ημ/νια: 29/06/2016 14:03:05 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΚΧΡΩ1Υ-Ζ7Δ Source: ΔΙΑΥΓΕΙΑ Δήμος Σιντικής *Δυστυχώς, μέχρι την ώρα της δημοσίευσης, δεν υπάρχει διαθέσιμος σύνδεσμος, αλλά ούτε και το κείμενο της απόφασης....

ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ: Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του 2016

Θέμα: "Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016 (11η / 2016)" Ημ/νια: 29/06/2016 13:46:30 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 60Γ5Ω1Υ-ΞΑ1 Source: ΔΙΑΥΓΕΙΑ Δήμος Σιντικής *Δυστυχώς, μέχρι την ώρα της δημοσίευσης, δεν υπάρχει διαθέσιμος σύνδεσμος, αλλά...

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ: Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού

Θέμα: Έγκριση δαπάνης και καθορισμός όρων για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την ''ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ''ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ...

ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ: Ψήφιση πιστώσεων

Θέμα: «Ψήφιση πιστώσεων» Ημ/νια: 29/06/2016 13:16:25 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΕ2ΣΩ1Υ-29Β Source: ΔΙΑΥΓΕΙΑ Δήμος Σιντικής *Δυστυχώς, μέχρι την ώρα της δημοσίευσης, δεν υπάρχει διαθέσιμος σύνδεσμος, αλλά ούτε και το κείμενο της απόφασης. Ο υπεύθυνος...

ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ: Μείωση μισθώματος

Θέμα: Επί αιτήσεως μείωσης μισθώματος της εταιρείας με την επωνυμία ¨ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ Α.Ε¨. Ημ/νια: 29/06/2016 14:27:39 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΧΔΥΩ1Υ-ΔΧΚ Source: ΔΙΑΥΓΕΙΑ Δήμος Σιντικής *Δυστυχώς, μέχρι την ώρα της δημοσίευσης, δεν...