22-08-2019 19:44:37

ΑΜΟΙΒΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ-Μισθοδοτική Κατάσταση 265 (Οκτώβριος)

Θέμα: ΑΜΟΙΒΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ-Μισθοδοτική Κατάσταση 265 (Οκτώβριος)Ημ/νια: 31/10/2016 08:53:46Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣΑΔΑ: 7ΝΞΞΩ1Υ-61Ν Διαβάστε περισσότερα ΑΜΟΙΒΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ-Μισθοδοτική Κατάσταση 265 (Οκτώβριος)

«Ανάθεση εργασιών σε δικαστικούς επιμελητές και ψήφιση πιστώσεων»

Θέμα: «Ανάθεση εργασιών σε δικαστικούς επιμελητές και ψήφιση πιστώσεων» Ημ/νια: 27/10/2016 12:47:54 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΞΑΛΩ1Υ-ΥΝΞ Διαβάστε περισσότερα «Ανάθεση εργασιών σε δικαστικούς επιμελητές και ψήφιση πιστώσεων»

Πρόσδοση αναδρομικής ισχύος στο διορισμό της μόνιμης υπαλλήλου Καραγιάννη Θωμαής

Θέμα: Πρόσδοση αναδρομικής ισχύος στο διορισμό της μόνιμης υπαλλήλου Καραγιάννη Θωμαής Ημ/νια: 27/10/2016 14:17:38 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 7ΓΑΠΩ1Υ-Δ3Δ Διαβάστε περισσότερα Πρόσδοση αναδρομικής ισχύος στο διορισμό της μόνιμης υπαλλήλου Καραγιάννη Θωμαής

Ψήφιση πιστώσεων

Θέμα: Ψήφιση πιστώσεων Ημ/νια: 08/07/2016 15:20:57 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 7ΤΞΙΩ1Υ-Ο1Λ Ψήφιση πιστώσεων

Συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας κτιρίου για την στέγαση του ειδικού δημοτικού σχολείου Βαμβακοφύτου

Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας κτιρίου για την στέγαση του ειδικού δημοτικού σχολείου Βαμβακοφύτου Ημ/νια: 14/11/2016 14:29:42 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΑΝ4Ω1Υ-Η6Β Διαβάστε περισσότερα Συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας κτιρίου για την στέγαση του ειδικού δημοτικού σχολείου...

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 7/2016

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 7/2016 Ημ/νια: 13/10/2016 08:57:13 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΑΕΠΩ1Υ-ΚΑ2 Διαβάστε περισσότερα ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στο Δημοτικό Μέγαρο

Θέμα: «Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου του 3ου ορόφου του Δημοτικού Μεγάρου» Ημ/νια: 08/08/2016 14:53:43 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 7Μ85Ω1Υ-0ΦΝ Διαβάστε περισσότερα «Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για την εκμίσθωση του δημοτικού...

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 10ου 2016, ΜΕΣΩ Ε.Α.Π.

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 10ου 2016, ΜΕΣΩ Ε.Α.Π. Ημ/νια: 27/10/2016 11:28:24 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6Θ7ΝΩ1Υ-ΨΟΗ Διαβάστε περισσότερα ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 10ου 2016, ΜΕΣΩ Ε.Α.Π.

Οικονομική στήριξη οικογένειας Ζιάγκα Δήμητρας.

Θέμα: Οικονομική στήριξη οικογένειας Ζιάγκα Δήμητρας. Ημ/νια: 17/10/2016 09:27:51 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6Ε0ΩΩ1Υ-ΑΗΔ Διαβάστε περισσότερα Οικονομική στήριξη οικογένειας Ζιάγκα Δήμητρας.