17-08-2019 13:34:11

ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ...

Θέμα: ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ <Philoxenia 2016 Ημ/νια: 14/11/2016 15:05:02 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΨΔΕΩ1Υ-7ΩΧ Διαβάστε περισσότερα ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ <Philoxenia...

«Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016 (22η / 2016)»

Θέμα: «Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016 (22η / 2016)» Ημ/νια: 14/11/2016 09:29:32 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 70ΓΤΩ1Υ-41Ρ Διαβάστε περισσότερα «Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016 (22η / 2016)»

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΚΑΤ΄ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘ΄ΥΨΟΣ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4178/13

Θέμα: ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΚΑΤ΄ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘ΄ΥΨΟΣ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4178/13 Ημ/νια: 14/11/2016 08:30:02 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 7ΤΔΡΩ1Υ-Ν0Ο Διαβάστε περισσότερα ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΚΑΤ΄ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘ΄ΥΨΟΣ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4178/13

Απόδοση Κρατήσεων ΠΛΗΡΩΜΩΝ 10ου ΜΕΣΩ Ε.Α.Π. (ΥΠΕΡ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ)

Θέμα: Απόδοση Κρατήσεων ΠΛΗΡΩΜΩΝ 10ου ΜΕΣΩ Ε.Α.Π. (ΥΠΕΡ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ) Ημ/νια: 07/11/2016 12:53:02 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 606ΠΩ1Υ-26Χ Διαβάστε περισσότερα Απόδοση Κρατήσεων ΠΛΗΡΩΜΩΝ 10ου ΜΕΣΩ Ε.Α.Π. (ΥΠΕΡ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ)

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 10ου 2016 (ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ)

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 10ου 2016 (ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ) Ημ/νια: 07/11/2016 14:36:01 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6Π72Ω1Υ-5ΤΝ Διαβάστε περισσότερα ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 10ου 2016 (ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ)

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 10ου 2016 (Ε.Α.Α.Δ.Σ. 0,10%)

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 10ου 2016 (Ε.Α.Α.Δ.Σ. 0,10%) Ημ/νια: 07/11/2016 14:26:03 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΩΜΖΩ1Υ-ΨΝ1 Διαβάστε περισσότερα ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 10ου 2016 (Ε.Α.Α.Δ.Σ. 0,10%)

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 10ου 2016 (ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 3%, 20%)

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 10ου 2016 (ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 3%, 20%) Ημ/νια: 07/11/2016 14:14:13 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 7ΘΡΖΩ1Υ-ΑΓ5 Διαβάστε περισσότερα ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 10ου 2016 (ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 3%, 20%)

ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ Ημ/νια: 03/11/2016 14:28:02 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΠΛΣΩ1Υ-ΩΘΡ Διαβάστε περισσότερα ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

Μισθοδοσία Αορίστου χρόνου Υπαλλήλων ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016-Μισθοδοτική Κατάσταση 259 (Νοέμβριος)

Θέμα: Μισθοδοσία Αορίστου χρόνου Υπαλλήλων ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016-Μισθοδοτική Κατάσταση 259 (Νοέμβριος) Ημ/νια: 03/11/2016 10:55:30 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6ΓΖΓΩ1Υ-Τ7Φ Διαβάστε περισσότερα Μισθοδοσία Αορίστου χρόνου Υπαλλήλων ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016-Μισθοδοτική Κατάσταση 259 (Νοέμβριος)

«Έγκριση Εισηγητικής Έκθεσης Γ’ τριμήνου 2016»

Θέμα: «Έγκριση Εισηγητικής Έκθεσης Γ' τριμήνου 2016» Ημ/νια: 02/11/2016 12:06:45 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: Ω3ΧΓΩ1Υ-ΕΣΦ Διαβάστε περισσότερα «Έγκριση Εισηγητικής Έκθεσης Γ' τριμήνου 2016»