17-08-2019 13:31:55

Δημοπρασία δημοτικού ακινήτου στο Δημαρχείο Σιδηροκάστρου

Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ 3ου ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Ημ/νια: 06/07/2016 14:35:06 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 72ΛΦΩ1Υ-ΥΛΚ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ 3ου ΟΡΟΦΟΥ...

Εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου »ΒΥΖΑΝΤΙΟ»

Θέμα: «Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου ''ΒΥΖΑΝΤΙΟ'' στην Οδηγήτρια» Ημ/νια: 09/08/2016 12:22:27 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 7ΧΠ9Ω1Υ-ΩΧΝ Διαβάστε περισσότερα «Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου ''ΒΥΖΑΝΤΙΟ'' στην...

Χορήγηση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην Κερκίνη

Θέμα: Επί αιτήσεως Θεοδώρου Ανδρονίκης του Στεργίου για χορήγηση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου έτους 2016. Ημ/νια: 16/08/2016 11:21:19 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 61Η9Ω1Υ-Δ06 Διαβάστε περισσότερα Επί αιτήσεως Θεοδώρου Ανδρονίκης του Στεργίου για χορήγηση άδειας...

Προσθαφαιρέσεις πωλητών σε θέσεις λαϊκών αγορών του Δήμου

Θέμα: Προσθήκη –διαγραφή πωλητών σε θέσεις λαϊκών αγορών του Δήμου. Ημ/νια: 16/08/2016 11:17:46 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 7ΣΑΜΩ1Υ-ΧΚΝ Διαβάστε περισσότερα Προσθήκη –διαγραφή πωλητών σε θέσεις λαϊκών αγορών του Δήμου.

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου “Συντήρηση οδικού δικτύου 2015”

Θέμα: Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου “Συντήρηση οδικού δικτύου 2015”Ημ/νια: 17/10/2016 10:52:47Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣΑΔΑ: 6ΣΠ3Ω1Υ-Γ7Ξ Διαβάστε περισσότερα Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου “Συντήρηση οδικού δικτύου 2015”

Γνωμοδότηση σχετικά με τις προτάσεις της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Σερρών για ίδρυση , προαγωγή,...

Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με τις προτάσεις της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Σερρών για ίδρυση , προαγωγή, υποβιβασμό, συγχώνευση, κατάργηση κ.λ.π Δημοτ. Σχολείων και Νηπ/γείων σχ. Έτους 2017-2018 Ημ/νια: 09/12/2016 10:30:22 Φορέας: ΔΗΜΟΣ...

Προσθήκη – διαγραφή πωλητών σε θέσεις Λαϊκών Αγορών Δήμου Σιντικής.

Θέμα: Προσθήκη – διαγραφή πωλητών σε θέσεις Λαϊκών Αγορών Δήμου Σιντικής. Ημ/νια: 12/10/2016 13:49:59 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6ΝΧΝΩ1Υ-ΞΘ3 Διαβάστε περισσότερα Προσθήκη – διαγραφή πωλητών σε θέσεις Λαϊκών Αγορών Δήμου Σιντικής.

Οριστική παραχώρηση οικοπέδου

Θέμα: Οριστική παραχώρηση οικοπέδου στον Σιδηρόπουλο Ηλία του Παύλου κατόπιν διαδικασίας απευθείας εκποίησης οικοπέδων σε οικονομικά αδύνατους και άστεγους δημότες στο Άγκιστρο. Ημ/νια: 06/07/2016 12:09:26 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6ΛΙ7Ω1Υ-0ΔΨ Οριστική παραχώρηση οικοπέδου...

Απόδοση κρατήσεων (Ιούλιος’16)

Θέμα: Απόδοση Κρατήσεων ΠΛΗΡΩΜΩΝ 7ου 2016 (ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ ΧΑΡΤ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ) Ημ/νια: 01/08/2016 13:33:32 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΧΓ0Ω1Υ-3ΦΟ Διαβάστε περισσότερα Απόδοση Κρατήσεων ΠΛΗΡΩΜΩΝ 7ου 2016 (ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ ΧΑΡΤ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ)

Απομαγνητοφώνηση πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα: ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ETOYΣ 2016 Ημ/νια: 25/07/2016 11:31:16 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 655ΤΩ1Υ-ΖΙΠ Διαβάστε περισσότερα ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ETOYΣ 2016