19-04-2019 13:18:11

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 7/2016

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 7/2016 Ημ/νια: 13/10/2016 08:57:13 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΑΕΠΩ1Υ-ΚΑ2 Διαβάστε περισσότερα ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Απόρριψη ενστάσεων για την προμήθεια ειδών καθαριότητας

Θέμα: Έγκριση πρακτικού Ν°3 της Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δήμου Σιντικής και των Νομικών του Προσώπων» Ημ/νια: 04/08/2016 11:17:50 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6Ω0ΒΩ1Υ-Ε69 Διαβάστε περισσότερα Έγκριση πρακτικού...

«Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 3 του Ν. 4412/2016...

Θέμα: «Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 » Ημ/νια: 16/11/2016 13:21:16 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 7ΨΦΠΩ1Υ-ΖΛΝ Διαβάστε περισσότερα «Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο...

Μισθοδοσία υπαλλήλου αορίστου χρόνου

Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Ημ/νια: 04/07/2016 12:49:18 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 73Γ8Ω1Υ-0ΣΧ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δημοπρασία δημοτικού ακινήτου στο Δημαρχείο Σιδηροκάστρου

Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ 3ου ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Ημ/νια: 06/07/2016 14:35:06 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 72ΛΦΩ1Υ-ΥΛΚ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ 3ου ΟΡΟΦΟΥ...

Μισθοδοσία Αορίστου χρόνου Υπαλλήλων ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016-Μισθοδοτική Κατάσταση 259 (Νοέμβριος)

Θέμα: Μισθοδοσία Αορίστου χρόνου Υπαλλήλων ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016-Μισθοδοτική Κατάσταση 259 (Νοέμβριος) Ημ/νια: 03/11/2016 10:55:30 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6ΓΖΓΩ1Υ-Τ7Φ Διαβάστε περισσότερα Μισθοδοσία Αορίστου χρόνου Υπαλλήλων ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016-Μισθοδοτική Κατάσταση 259 (Νοέμβριος)

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Θέμα: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 Ημ/νια: 21/11/2016 09:54:00 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: Ω71ΝΩ1Υ-Ο6Ο Διαβάστε περισσότερα ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Έγκριση δόμησης στην Ηράκλεια

Θέμα: ΑΝΟΙΚΤΟ ΥΠΟΣΤΕΓΟ Ημ/νια: 05/08/2016 09:51:07 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6ΒΟ3Ω1Υ-38Ω Διαβάστε περισσότερα ΑΝΟΙΚΤΟ ΥΠΟΣΤΕΓΟ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ: Έγκριση χρηματοδότησης σε ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α.

Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ειδών πολιτικής προστασίας Ημ/νια: 01/07/2016 11:06:31 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 773ΜΩ1Υ-ΧΞ8 Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ειδών πολιτικής προστασίας

Αντιμισθίες Αντιδημάρχων (Ιούλιος’16)

Θέμα: ΕΞΟΔΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ-Μισθοδοτική Κατάσταση 26 (Ιούλιος) Ημ/νια: 25/07/2016 09:39:04 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: Ω1ΜΖΩ1Υ-ΒΝΡ Διαβάστε περισσότερα ΕΞΟΔΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ-Μισθοδοτική Κατάσταση 26 (Ιούλιος)