17-02-2019 12:25:02

Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού με δίμηνη σύμβαση εργασίας (Χειριστής σκαπτικού μηχανήματος).

Θέμα: Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού με δίμηνη σύμβαση εργασίας (Χειριστής σκαπτικού μηχανήματος). Ημ/νια: 16/08/2016 14:18:15 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 7ΚΠΜΩ1Υ-2Ψ0 Διαβάστε περισσότερα Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού με δίμηνη σύμβαση εργασίας (Χειριστής σκαπτικού μηχανήματος).