19-04-2019 13:22:13

ΕΡΕΥΝΑ: Θεοδώρειο-Κιλκίς, μια …αναρρίχηση με αυτοκίνητο!

Με αφορμή τις συζητήσεις και τον έντονο προβληματισμό για το οδικό δίκτυο του δήμου μας, αλλά και με την κινητικότητα που παρουσιάζεται στη συντήρηση του οδικού δικτύου στην περιοχή...

Απόδοση κρατήσεων (Ιούλιος’16)

Θέμα: Απόδοση Κρατήσεων ΠΛΗΡΩΜΩΝ 7ου 2016 (ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ 15%, ΧΑΡΤΟΣ. & ΟΓΑ ΧΑΡΤ. ΤΟΚΩΝ) Ημ/νια: 01/08/2016 12:35:22 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6Ο83Ω1Υ-Γ32 Διαβάστε περισσότερα Απόδοση Κρατήσεων ΠΛΗΡΩΜΩΝ 7ου 2016 (ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ 15%, ΧΑΡΤΟΣ. &...

Έγκριση δόμησης στα Άνω Πορόια

Θέμα: προσθήκη κατ΄επεκταση με στέγη , αλλαγή χρήσης αποθήκης σε κατοικία και προσθήκη στέγης σε ισόγειο τμήμα διωρόφου οικδομής Ημ/νια: 14/07/2016 14:47:34 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 7ΖΨ5Ω1Υ-3ΣΦ προσθήκη κατ΄επεκταση με στέγη , αλλαγή...

Παράταση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής

  Θέμα: «Χορήγηση παράτασης απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής (σχετ. η υπ' αριθμ. 75/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)» Ημ/νια: 19/07/2016 11:36:39 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 7ΡΧΔΩ1Υ-ΨΧΕ Διαβάστε περισσότερα «Χορήγηση παράτασης απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής (σχετ. η...

Απόρριψη ένστασης για την εκμίσθωση χώρων Λούνα-Παρκ σε Ροδόπολη και Σιδηρόκαστρο

Θέμα: «Εξέταση ένστασης κατά του διαγωνισμού για την εκμίσθωση χώρων Λούνα Παρκ στα πλαίσια των ετήσιων παραδοσιακών πανηγύρεων Σιδηροκάστρου και Ροδόπολης» Ημ/νια: 19/08/2016 12:35:40 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΡ2ΠΩ1Υ-ΥΛΤ Διαβάστε περισσότερα «Εξέταση ένστασης...

Μείωση εγγυητικών κρατήσεων για την συντήρηση δημοτικών εγκαταστάσεων

Θέμα: 2η Απόφαση μείωσης εγγυητικών κρατήσεων Ημ/νια: 05/08/2016 13:16:49 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: Ω1ΒΩΩ1Υ-ΕΤΩ Διαβάστε περισσότερα 2η Απόφαση μείωσης εγγυητικών κρατήσεων

ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ: Πληρωμή έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου 2016»

Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Ημ/νια: 30/06/2016 08:22:07 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 78Ι0Ω1Υ-Ρ2Ρ Για το έργο "Συντήρηση οδικού δικτύου 2016", το ποσό των 44,544.31€ προς την εταιρεία ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ Χ. - ΜΑΤΖΑΡΙΔΗΣ Θ. ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Απευθείας ανάθεση αποκομιδής απορριμμάτων

Θέμα: Απευθείας ανάθεση αποκομιδής απορριμμάτων Ημ/νια: 20/07/2016 13:41:23 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 7ΣΘ0Ω1Υ-4ΞΑ Διαβάστε περισσότερα Απευθείας ανάθεση αποκομιδής απορριμμάτων

ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ: Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του 2016

Θέμα: "Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016 (11η / 2016)" Ημ/νια: 29/06/2016 13:46:30 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 60Γ5Ω1Υ-ΞΑ1 Source: ΔΙΑΥΓΕΙΑ Δήμος Σιντικής *Δυστυχώς, μέχρι την ώρα της δημοσίευσης, δεν υπάρχει διαθέσιμος σύνδεσμος, αλλά...

Προϋπολογισμός Εσόδων-Εξόδων (Ιούλιος’16)

Θέμα: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 Ημ/νια: 08/08/2016 13:09:43 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: Ω6ΩΤΩ1Υ-Β4Σ Διαβάστε περισσότερα ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ 2016